...
Negativa valutaeffekter drog ner SCA:s resultat
VD Jan Johansson redovisar årsbokslutet.

SCA:s rörelseresultat för år 2011 minskade med 4 procent jämfört med föregående år, enligt koncernens bokslutsrapport. Exklusive negativa valutaeffekter var dock resultatet oförändrat..
Rörelseresultat, exklusive jämförelsestörande poster, för packningsverksamheten, som SCA nyligen beslöt sälja till DS Smith (läs här), blev 1,486 miljarder kronor – en ökning från 2010 med 373 miljoner kronor.


Hela SCA-koncernens nettoomsättning i fjol uppgick till 105,75 miljarder kronor, vilket var en minskning med 1 procent jämfört med 2010. Exklusive valutaeffekter och avyttringar ökade dock nettoomsättningen med 4 procent under året.
I kronor blev rörelseresultatet för fjolåret 9,224 miljarder kronor för hela koncernen, vilket var 384 miljoner kronor lägre än föregående år
Koncernstyrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 5 procent till 4,20 kronor (4,00) per aktie.

I sin kommentar till årsbokslutet skriver SCA:s VD och koncernchef Jan Johansson:
"I november 2011 samt i januari 2012 annonserade SCA två större transaktioner. I november lades ett bindande bud på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet och i januari 2012 annonserades avyttringen av SCA:s förpackningsverksamhet, exklusive de två kraftlinerbruken i Sverige. Sammantaget medför dessa två transaktioner större synergier, minskad konjunkturkänslighet samt successivt högre vinst per aktie.

Under verksamhetsåret har SCA genomfört viktiga effektiviseringsåtgärder, ökat lanseringstakten av nya produkter och lyckats växa på både mogna marknader och på tillväxtmarknader. Försäljningen har ökat inom samtliga affärsområden och nettoomsättningen för 2011, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Tillväxten inom hygienverksamheten har varit fortsatt god på tillväxtmarknaderna där Personliga hygienprodukter och Mjukpapper ökade försäljningen med 13 respektive 10 procent. För att tillvarata tillväxtmöjligheter inom hygienverksamheten samt stärka positionerna på tillväxtmarknader har vi under året genomfört både förvärv och investeringar, bland annat i Brasilien, Turkiet och Ryssland.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, var i nivå med föregående år. Genomförda prisökningar och kostnadsbesparingar i kombination med ökade volymer kompenserade för 3,2 miljarder SEK i ökade råvarukostnader samt ökade energi- och distributionskostnader. Periodens resultat, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, minskade med 2 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2011, exklusive valutaeffekter och avyttringar, ökade med 1 procent och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och valutaeffekter, ökade med 1 procent jämfört med det fjärde kvartalet föregående år.

Jämfört med det tredje kvartalet ökade rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, i det fjärde kvartalet med 4 procent medan nettoomsättningen i stort var oförändrad. Rörelsemarginalen för hygienverksamheten fortsatte att stiga.

Fortsatt god efterfrågan förväntas inom SCA:s hygienverksamhet
."


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-01-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK