...
Vinnova-miljoner till algprojekt
Mikroalger (eller planktonalger) är mikroskopiskt små organismer som tar upp energi från solen och finns i såväl salt som bräckt vatten.

Vinnova har beslutat investera 4 miljoner kronor under tre år i ett projekt, som använder mikroalger för att producera bioolja av massa- och pappersbrukens restprodukter.
Med pengarna byggs nu en testanläggning i pilotskala på Bäckhammars bruk utanför Kristinehamn. Projektet leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med hjälp av The Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar och elva andra aktörer från näringsliv, akademi och offentlighet. Den totala budgeten är på drygt 8 miljoner kronor.


Projektet går ut på att utveckla en process, som effektivt låter algerna ta hand om närsalter i brukens avloppsvatten och binda koldioxid ur rökgaserna. Ur algerna kan man sedan utvinna bioolja, som i sin tur kan raffineras till många olika produkter, exempelvis biodiesel, bioplaster och smörjolja. Dessutom kan man nyttja spillvärmen för att hålla odlingen på lagom temperatur. Projektet har därmed potential att ge miljövinster och nya affärsmöjligheter för bruken.

Inledningsvis är projektet inriktat på massa- och pappersindustrin, men kan på sikt även vara intressant för andra industrier och användningsområden.

Följande aktörer är partners i algprojektet:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, The Paper Province, Nordic Paper Bäckhammar AB, Nynas AB, Karlstads universitet, Region Värmland, Head Engineering AB, Sveriges Lantbruksuniversitet, Perstorp Bioproducts AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Simris Alg AB, Lantmännen Energi AB, Kristinehamns kommun och Cementa AB.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-01-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK