...
Packbridge samlar nordiska institut till unik konferens om förpackningar

I förpackningsklustret Packbridges medlemkrets ingår samtliga ledande nordiska forskningsinstitut inom förpackningar och nu tar klustret tillfället i akt och samlar ett flertal experter från de fyra instituten till en unik konferens om det allra senaste inom den tillämpade förpackningsforskningen.
Tidpunkten blir den 18 juni och platsen blir Alnarps slott (bilden), mellan Malmö och Lund, som även är känt som säte för Sveriges Lantbruksuniversitet.


Den unika konferensdagen har fått namnet Packbridge Technology Day och den förväntas bjuda deltagarna på massor av intressanta forskningsresultat och information om pågående projekt hos de fyra nordiska instituten Innventia och SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) från Sverige, Teknologisk Institut från Danmark och VTT från Finland.

Från Innventia kommer Fredrik Rosén och Mikael Lindström för att gemensamt berätta om kopplingen mellan förpackningar och materialvetenskap hos dem.
Från SIK kommer fyra personer: Klara Båth berättar om dynamisk livslängd på butikshyllan, i det här fallet via integrering av sensorer för att säkra livsmedelskvaliteten. Tim Nielsen tycker att det är dags att syreabsorbenter får ett genombrott i Sverige. Karin Östergren ser på problemet med livsmedelsspill och refererar till EU-projektet FUSIONS där målet är att minska spillet med femtio procent inom bara några år och Mats Stading kommer att ta upp materialkaraktärisering och skyddande beläggningar.
VTT representeras av Jouni Lattu, som berättar vad man gör för att utveckla hållbara, fiberbaserade förpackningar och från Teknologisk Institut, Emballage, kommer Søren Østergaard och berättar om automatiskt adaptiva packningslinjer för färska och processade livsmedel. Med sig har han kollegerna Alexander Bardenshtein och Helle Antvorskov, vilka kommer att beskriva ett antal praktiska exempel kring förpackningar för mikrovågor och vilka preferenser som konsumenten har när det gäller förpackningar.

Packbridge Technology Day äger rum i Crafoordsalen på Alnarps slott och konferensen är gratis för medlemmar i Packbridge. Även icke-medlemmar är – mot en avgift – välkomna till den unika konferensdagen. Konferensen pågår mellan kl 09.30 och 16.00 och inbegriper lunch. Packbridge skriver i ett pressmeddelande att man redan fått internationella förfrågningar om dagen och att man därför bestämt att alla presentationer kommer att ske på engelska.

Information om Packbridge Technology Day samt hur man anmäler sig finns HÄR.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-13

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK