...
Iggesund inviger sin nya biopanna i Workington
Ola Schultz- Eklund är VD för Iggesund Paperboard i Workington.

Iggesund Paperboard har nu invigt sin nya biobränslepanna vid kartongbruket Workington i England. Genom att byta energikälla från fossil naturgas till biobränslen uppnår man en årlig sänkning av de fossila utsläppen av koldioxid, som motsvarar utsläppen från drygt 65.000 personbilar, som kör tvåtusen mil om året vardera..!
Biopannan, som blir grevskapet Cumbrias högsta byggnad (bilden t.h.), startades upp redan i mars, men den högtidliga invigningsceremonin ägde rum först i går, den 28 maj, i närvaro av bland annat styrelsen för Iggesund Paperboards huvudägare skogsindustrikoncernen Holmen.


Iggesund Paperboard i Workington har 400 anställda och är Storbritanniens enda tillverkare av falskartong. Incada, kartongen som tillverkas där, byggs upp av ett egenproducerat mittskikt av mekaniskt framställd massa, som ger låg vikt i kombination hög styvhet. Ytterskikten består sedan av inköpt kemisk massa som ger hög vithet och goda tryckegenskaper.

”Under en dryg tioårsperiod har Iggesund Paperboard investerat och uppgraderat en från början ganska medelmåttig kartongfabrik till dagens state-of-the-art-anläggning. Med biopannans 1,1 miljarder kronor inräknade har vi satsat drygt två miljarder kronor på denna förvandling”, berättar Ola Schultz-Eklund, brukets VD.

Utöver att bli självförsörjande på elektricitet och värme räknar Iggesund Paperboard också med att kunna leverera både grön el och värme till staden Workington och andra närbelägna samhällen.

”I satsningen på den nya biobränslepannan går lönsamhet och minskad klimatpåverkan hand i hand. Vi vet att kostnaden för fossilt baserad energi kommer stiga brantare än biobränslen, så vi ser detta som ett sätt att stabilisera våra energikostnader”, säger Ola Schultz- Eklund.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK