...
Innventia utvecklar nya 3D-papper
Innventias pilotanläggning FEX, som bland annat består av en fullång pappersmaskin (bilden), byggs ut med nya enheter för tillverkning av högdeformerbara papper, även kallat 3D-papper.

Forskningsinstitutet Innventia har beviljats stöd på 2,75 miljoner kronor från Vinnova för att etablera en fullskalig testbädd för processer att tillverka formbart så kallat 3D-papper.
Nu i januari påbörjar Innventia ett nytt projekt kallat PhD-papper och projektet inleds med att man bygger ut sin pilotanläggning FEX med nya enheter för att tillverka högdeformerbara papper.
Tänkbara applikationer med PhD-papper är 3D-förpackningar, som kan bestå av krökta ytor i stället för plana ytor.


De enheter, som Innventia nu ska uppföra, kommer att vara modulära och kan användas antingen separat eller tillsammans med pilotpappersmaskinen FEX.

Innventia skriver i ett pressmeddelande att processer, som kan utföras i testbädden, kommer dels att bredda designfönstret för skogsråvarubaserade fibermaterial och dels skapa verifieringsmöjligheter för nya användningsområden och marknader.

Med hjälp av Innventias samlade kunskapsbas och maskinpark samt ett industrikonsortium, bestående av Tetra Pak, BillerudKorsnäs, Stora Enso och Gruppo X di X Gruppo, kommer nya teknologier, som är industriellt gångbara, att göras tillgängliga för verifiering av nya produktkoncept.
Under projektet kommer värdekedjor för såväl nya som existerande produkter med breddade egenskaper att identifieras.

En tänkbar applikation är 3D-förpackningar. Traditionellt har papper endast använts för att tillverka förpackningar med plana ytor. Det som begränsat användningen av papper till 3D-förpackningar, d v s med krökta ytor, är avsaknaden av industriella processer för att producera pappersmaterial med hög töjbarhet i tvärriktningen. 

”Syftet med investeringen är att möjliggöra verifiering av nya energieffektiva tillverkningskoncept för papper, som till exempel gör det möjligt att ersätta en del av dagens 3D-förpackningar i plast och därmed minska mängden icke bionedbrytbara plastavfall”, säger projektledaren Mikael Magnusson vid Innventia.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-01-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK