...
Rottneros investerar efter positivt resultat

Rottneros resultat efter finansnetto för första kvartalet 2015 uppgick till 103 miljoner kronor, vilket är 83 miljoner kr mer än motsvarande kvartal i fjol och koncernens hittills bästa kvartalsresultat i nuvarande struktur. Även nettoomsättningen ökade: från 380 miljoner kr Q1 i fjol  till 454 miljoner kronor Q1 i år.
Rottneros styrelse har nu beslutat att bevilja 180 miljoner kronor för att öka kapaciteten vid koncernens båda bruk, Vallviks Bruk och Rottneros Bruk, för att säkerställa en kontinuerlig positiv utveckling och tillväxt.


Investeringsbeslutet innebär att den långsiktiga plan för att öka kapaciteten i koncernen, som ledningen utarbetat och som går under namnet Agenda 500, nu startar med omedelbar verkan.
Investeringar görs i förnyad produktionsutrustning och organisation för att öka kapaciteten och bygga bort trånga sektioner i de två bruken.

Det långsiktiga målet är att expandera Rottneros sammanlagda kapacitet för att nå upp i en affärsvolym om minst 460.000 ton pappersmassa per år jämfört med de 345.000 ton som producerades ifjol. Takten på investeringarna avgörs av Rottneros förmåga att avsätta de ökade volymerna på marknaden.

Den totala ramen ligger runt 800 miljoner kronor för hela Agenda 500 fördelat på ca 400 miljoner kr på medellång sikt och 400 miljoner kr på längre sikt.

”Vi är mycket nöjda med Rottneros positiva utveckling och Agenda 500 bygger vidare på en framgångsrik satsning på högkvalitativ massa och vi ser framtiden an med stor tillförsikt”, säger styrelsens ordförande Rune Ingvarsson.

Rottneros koncernchef Per Lundeen, som tillträdde i slutet av 2014, har tillsammans med ledningsgrupperna vid de två bruken arbetat fram Agenda 500. Han är övertygad om att verksamheten har mycket att vinna på fortsatta investeringar och utveckling av nischstrategin.

”Vallviks Bruk och Rottneros Bruk har högkvalitativa och specialiserade pappersmassor och de har lyckats mycket väl med sin marknadspositionering mot mer och mer specialprodukter. Framgången med våra specialprodukter har skapat resurser och gett oss mod för att ta det här steget och på så sätt säkra framtiden för Rottneroskoncernen och de båda bruken.” säger Per Lundeen.

Koncernchefen är förstås också mycket nöjd med det positiva resultatet för årets första kvartal.

”Det första kvartalet blev starkt för Rottneroskoncernen genom att ett antal positiva faktorer samverkade. Resultatutvecklingen drevs främst av att både valutor och massamarknaden gick vår väg i förhållande till fjolårets första kvartal, men även vårt interna förbättringsprogram fortsatte att leverera och gav betydande resultattillskott. Framför allt ökad försäljning och produktion förklarar en stor del av den vinstförbättringen. Det är också mycket glädjande att se att båda bruken levererar god lönsamhet och rejäla resultatförbättringar”, skriver Per Lundeen i kvartalsrapporten.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-05-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Ekonomi Pappersbruk Rottneros Vallvik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK