...
25 jobb i farozonen vid Rottneros Bruk
Rottneros Bruk i Värmland går med förlust och nu vill koncernledningen dra ned på personalen.
Olle Dahlin, brukschef vid Rottneros Bruk.

Rottneros-koncernen meddelar att man planerar en personalneddragning, som berör cirka 25 medarbetare vid Rottneros Bruk i Värmland.
De planerade neddragningarna ingår i ett förbättringsprogram, som även innehåller förändringar av sortiment samt andra sänkningar av produktionskostnaderna.
"Förhandlingar med de fackliga organisationerna inleds omedelbart", skriver Rottneros i ett pressmeddelande.


Rottneros Bruk går för närvarande med förlust, främst beroende på en svag marknad för både slipmassa och CTMP, som är de massatyper som produceras vid bruket, och koncernledningen ser ingen snabb förbättring på grund av den svaga utvecklingen hos kunderna inom tryckpappersområdet, som är de största köparna av brukets massa.
Som en följd av den svaga marknaden har Rottneros Bruk genomfört produktionsstopp under året och planerar ytterligare stopp under hösten.
"Det är tråkigt att vi tvingas vidta åtgärder, som drabbar medarbetare och deras familjer, men att fortsätta att driva bruket med förlust är inte möjligt", säger Olle Dahlin, VD och brukschef vid Rottneros Bruk.
Koncernens andra tillverkningsenhet Vallviks Bruk, strax söder om Söderhamn, som tillverkar kemisk massa, visar en god lönsamhet, främst beroende på en starkare marknad.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-09-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Övrigt Personal

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK