...
Rexam överväger försäljning av plastförpackningar inom hygien

Verksamheten med dryckesburkar går lite bättre än förväntat, tack vare en stram kostnadskontroll. Däremot går verksamheten med plastförpackningar för hygienprodukter sämre och där överväger man alla alternativ, inklusive försäljning.
Den sammanfattningen gör ledningen för brittiska förpackningsjätten Rexam plc och koncernchefen Graham Chipchase (bilden) i sina kommentarer till delårsrapporten för årets tredje kvartal.


På dryckesburksområdet hade Rexam fortsatt volymtillväxt i Europa, med undantag för Ryssland, där man som förväntat inte kunde nå upp till fjolårets starka resultat.
I Nordamerika var utvecklingen densamma som under årets första två kvartal inom dryckesburkar av standardstorlek, medan burkar i specialstorlekar visade starkare tillväxt.
I Sydamerika förbättrades omsättningen något, även om marknaden mattades jämfört med tidigare år. Rexam-ledningen påpekar också att resultatet för den viktiga brasilianska marknaden kommer att bestämmas av hur den brasilianska sommarsäsongen avlöper.

Det verkliga sorgebarnet av Rexams olika verksamhetsområden är plastförpackningar inom personliga hygienprodukter. Här var utvecklingen under tredje kvartalet fortsatt svag och Rexams ledning skriver nu i klartext att man överväger att sälja av de delarna, för att förbättra den totala avkastningen för koncernen och maximera aktieägarvärdet.
"Trots de kostnadssänkande åtgärder vi vidtagit, så ligger resultaten för plastförpackningar under budget på grund av minskade volymer", säger Graham Chipchase.

Koncernledningen räknar dock med att helårsresultatet för koncernen blir i linje med förväntningarna och man är också fortsatt optimistisk inför framtiden.
"Även om vi får räkna med lägre BNP-tillväxt på våra viktigaste marknader, så förväntar vi oss att 2012 blir ännu ett framgångsrikt år för Rexam", säger Graham Chipchase.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-11-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kemteknisk Köp/Försäljning/Samgående Plast Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK