...
520 anställda berörs av omfattande effektiviseringsåtgärder vid Stora Enso

Stora Enso aviserar ett flertal åtgärder, som syftar till att förbättra koncernens lönsamhet inom samtliga affärsområden.
Bland annat kommer man att permanent stänga pappersmaskinen PM1 vid Hylte Bruk i Sverige och lägga ner Rouvesi wellpappanläggning (bilden) i Finland. Dessutom planerar man effektivitetsförbättringar även vid flera andra bruk
Åtgärderna beräknas minska de årliga kostnaderna med 36 miljoner euro och innebära en personalminskning med totalt 520 personer.


Stora Enso skriver att man kommer att redovisa en avsättning för omstrukturering och nedskrivning av anläggningstillgångar och rörelsekapital som engångsposter om totalt cirka 42 miljoner euro relaterade till omstruktureringsplanerna i rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2012.

Stängningen av PM 1 vid Hylte Bruk berör cirka 140 anställda. Orsaken till att man stänger den berörda pappersmaskinen, som har en årlig kapacitet på 180.000 ton tidningspapper, är strukturell försvagning av efterfrågan på tidningspapper i Europa. Stängningen av PM1 är beräknad till slutet av fjärde kvartalet i år.

Nedläggningen av ned Ruovesi wellpappanläggning i Finland sker på grund av minskad efterfrågan på offsettryckta wellpappförpackningar i Finland och anläggningens svaga finansiella resultat. Stora Enso planerar i stället att betjäna sina finska offsetkunder genom sina övriga offsetanläggningar i Europa.
Nedläggningen, som berör cirka 60 anställda i Ruovesi, är beräknad till andra kvartalet 2013.

Dessutom planeras effektivisering av verksamheterna vid Heinola, Ingerois och Pori kartonganläggningar i Finland och av wellpappförpackningstillverkningen vid svenska enheter, för att säkerställa konkurrenskraften på lång sikt. Planerna skulle innebära en personalminskning i Sverige och Finland med totalt upp till 100 personer fram till slutet av tredje kvartalet 2013.

Stora Enso planerar även att permanent stänga kartongmaskinen KM2 vid Ostroleka Bruk i Polen enligt vad som meddelats tidigare. Maskinen har nått slutet av sin tekniska livslängd. Nedläggningen av KM2 och tillhörande tekniska funktioner planeras till slutet av 2012. Medräknat effekterna av en övergripande översyn av företagets kartong- och konverteringsverksamhet i Polen skulle antalet anställda i Polen totalt minska med upp till 135 personer.

Stora Enso planerar att förbättra effektiviteten vid Skutskärs massabruk i Sverige för att minska kostnaderna och för att förbättra brukets konkurrenskraft som svar på en utmanande marknadssituation. Planerna skulle innebära en personalminskning vid Skutskär Bruk med 60 personer fram till slutet av tredje kvartalet 2013.

Inom affärsområdet ”Building and Living” planerars åtgärder för att öka flexibiliteten och minska kostnader vid Ala och Gruvön sågverk i Sverige samt Varkaus sågverk i Finland från första kvartalet 2013. Omstruktureringsplanerna skulle påverka cirka 25 personer vid sågverken i Ala, Gruvön och Varkaus.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2012-10-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK