...
Fem företag går samman och bildar rekordstort plastförpackningsbolag

Fem ledande förpackningsföretag i Nordamerika och Europa har aviserat att de har för avsikt att gå samman och verka som ett globalt ledande plastförpackningsföretag genom det nybildade Luxemburgföretaget Exopack Holdings Sarl.
Det nya gemensamma företaget kommer att bestå av 63 tillverkningsenheter och ha 8.650 anställda. Den sammanlagda omsättningen beräknas uppgå till mer än 2,5 miljarder US dollar (cirka 16,3 miljarder kronor), vilket gör det till det sjätte största plastförpackningsföretaget i världen.


De fem företagen är USA-baserade Exopack samt de fyra europeiska företagen Britton Group (huvudkontor i Storbritannien), Paccor (huvudkontor i Tyskland), Kobusch (huvudkontor i Tyskland) och Paragon Print & Packaging (huvudkontor i Storbritannien). Samtliga fem förpackningsföretag, vars varumärken och bolagsnamn kommer att finnas kvar, ingår i globala investeringsgruppen Sun Capital Partners Inc.

Exopack tillverkar flexibla pappers- och plastförpackningar samt avancerade beläggningsmaterial. Britton Group tillverkar flexibla plastförpackningar och Paccor, som etablerades 2011, men som i grunden har sin bas i finska Huhtamäkidivisionen Polarcup, är den nästa största tillverkaren av styva plastförpackningar i Europa. Kobusch levererar skräddarsydda flexibla och styva plastförpackningslösningar och Paragon Print & Packaging är en ledande leverantör av förpackningslösningar inom privata varumärken i Storbritannien.

Det nya gemensamma bolaget kommer att ledas av en erfaren samling chefer, vilka tillsammans har mer än 100 års erfarenhet inom förpackningsindustrin. VD blir Jack Knott och finanschef blir Mike Alger. Affärsområdet styva plastförpackningar kommer att ledas av Dieter Bergner och området flexibla plastförpackningar kommer att få Michael Cronin som högste chef.

”Det här är ett naturligt steg i en process, som startade för åtta år sedan med syftet att skapa ett globalt förpackningsföretag med en solid grund för framtida tillväxt. Det nya kombinerade företaget bygger på tidigare samarbeten mellan de ingående företagen och kombinationen av företag ger omedelbara synergier, vilket gör det möjligt för det kombinerade företaget att verka globalt på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Sun Capital Partners VD Mars Leder.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2013-05-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Köp/Försäljning/Samgående Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK